Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN PURE HAIR

Deze privacyklaring is van toepassing op alle peroonsgegevens die Pure Hair Eindhoven verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt bij Pure Hair Eindhoven of om een andere reden persoonsgegevens aan Pure Hair Eindhoven verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Pure Hair Eindhoven, Vestdijk 131 5611 CB te Eindhoven, 040 2029998

De salon is bereikbaar via info@purehaireindhoven.nl of via het telefoonnummer: 040-2029998

2. Welke gegevens verwerkt Pure Hair Eindhoven en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

c) telefoonnummer, e-mailadres

d) voor- en na foto's

2.2 Pure Hair Eindhoven verwerkt in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten van activiteiten van Pure Hair Eindhoven

c) voor- en na foto's van haar en/of make-up worden gedeeld op Social Media na toestemming van jou.

E-mail berichtgeving:

Pure Beautycenter gebruikt je naam en e-mailadres om jou haar e-mail nieuwsbrief Pure Beautycenter te sturen. In deze nieuwsbrief staat informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Het lidmaatschap van deze mailings is ten allen tijde mogelijk om op te zeggen via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Pure Hair Eindhoven verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. 

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Pure Hair Eindhoven paddende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Pure Hair Eindhoven gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Pure Hair Eindhoven kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Pure Hair Eindhoven zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Pure Hair Eindhoven je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met autoriteit persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring worden gericht aan de eigenaresse van Pure Hair Eindhoven via info@purehaireindhoven.nl

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.